Galicia, España
Filed on 28 / 10 / 2017
Closed
Received
€ 3.786
Minimum
€ 10.025
Optimum
€ 13.255
92 Co-financiers
Contributing € 5
Recoñecemento no libro e no sitio web
Se achegas esta cantidade aparecerá o teu nome no libro e no sitio web do Directorio como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario).
> 03 Co-financiers
Contributing € 15
1 exemplar do Directorio
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario).
> 36 Co-financiers
Contributing € 25
1 exemplar do Directorio + 1 boneco pequeno de Fixenöeu (Bico de Grao)
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás un boneco pequeno elaborado con material de refugallo da marca Fixenöeu de Bico de Grao. http://www.bicodegrao.com/menu/16/Fixen%C3%B6eu
> 01 Co-financiers
Contributing € 30
1 exemplar do Directorio + 1 cesta de salgueiro ou vimbio
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás unha cesta de salgueiro ou vimbio do C.D.R. "Portas Abertas"
> 04 Co-financiers
Contributing € 35
1 exemplar do Directorio + 1 exemplar de "Limpeza creativa"
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás un exemplar do libro "Limpeza creativa" publicado por Catro Ventos Editora: http://catroventos.gal/produto/limpeza-creativa/
> 12 Co-financiers
Contributing € 60
1 exemplar do Directorio + 1 lámina de Cestola na Cachola
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás unha lámina de edición limitada dos cadros de Cestola na Cachola: https://goo.gl/je7eti
> 11 Co-financiers
Contributing € 70
1 exemplar do directorio + 1 cesta de produtos de comercio xusto + 1 libro de Catro Ventos Editora
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás unha selección variada de produtos ecolóxicos galegos e de comercio xusto preparada por Cousas da Terra (https://www.facebook.com/cousasdaterra.org) e un exemplar dalgún dos libros publicados por Catro Ventos Editora (http://catroventos.gal/catalogo).
> 04 Co-financiers
Contributing € 100
1 exemplar do Directorio + 1 exemplar dun libro de Catro Ventos Editora + 1 lámina de Cestola na Cachola
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás: - un exemplar dun dos libros publicados por Catro Ventos Editora: http://catroventos.gal/catalogo/ - unha lámina de edición limitada dos cadros de Cestola na Cachola: https://goo.gl/je7eti
> 06 Co-financiers
Contributing € 150
2 exemplares do Directorio + 1 noite para catro persoas en Fogar Natural Apartamentos de Turismo Responsable
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais terás unha noite para catro persoas en Fogar Natural (Compostela). A reserva inclúe un pack almorzo de comercio xusto. Suxeito a dispoñibilidade do establecemento e non válido para Semana Santa, festivos estatais, xullo e agosto. https://www.fogarnatural.es/
> 01 Co-financiers
Contributing € 200
1 exemplar do Directorio + 1 cestola de produtos variados de Cestola na Cachola
Se achegas esta cantidade recibirás un exemplar en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás unha cestola que inclúe boneca, conto ilustrado, láminas, postais, prenda de moda ética e cesta. http://www.cestolanacachola.org
> 01 Co-financiers
Contributing € 250
2 exemplares do Directorio + Estancia de 2 noites para 4 persoas n'A Palleira + 1 boneco Fixenöeu (grande)
Se achegas esta cantidade recibirás dous exemplares en papel do Directorio. O teu nome aparecerá no libro e no sitio web como mecenas do proxecto (agás de nos indicar o contrario). Ademais recibirás un boneco elaborado con material de refugallo da marca Fixenöeu de Bico de Grao (http://www.bicodegrao.com/menu/16/Fixen%C3%B6eu) e unha estancia de dúas noites para catro persoas (almorzo incluído) na casa turística A Palleira, sita en Tronceda (na Ribeira Sacra): http://www.troncedaapalleira.com. A reserva deberase facer cando menos cun mes de antelación.
> 01 Co-financiers

About this project

Pretendemos crear un directorio de la Economía Alternativa y Solidaria en Galicia. El proyecto tiene un doble propósito: divulgar los principios básicos de la ESS y dar a conocer aquellas iniciativas que en Galicia ya se están rigiendo por ellos.
Task Minimum Optimum
Deseño e maquetación do libro
Deseño da portada, maquetación do libro para imprimir, preparación da versión electrónica (formato ePub). Estimadas unhas 80 horas de traballo. O orzamento incluído será o mínimo imprescindible, mais consideramos que o óptimo sería 1000 euros, por iso engadiremos unha achega adicional pola diferenza.
€ 600
Deseño do sitio web
Preparación dun sitio web no que volcar todos os datos do Directorio en papel, que tamén sirva para actualizalos cando for preciso e para sumar novas iniciativas.
€ 1.000
Tarefas administrativas
Tarefas ligadas á campaña de Goteo e ao contacto coas diferentes iniciativas que se han recoller no Directorio.
€ 300
Vídeo do crowdfunding e outros materiais de divulgación
Edición do vídeo da campaña de crowdfunding e preparación doutros materiais de divulgación.
€ 200
Mantemento avanzado do sitio web
O mantemento mencionado anteriormente sería o mínimo imprescindible. No caso de querer facer un mantemento máis avanzado habería que incluír unha partida extraordinaria.
€ 500
Deseño e maquetación do libro
Achega complementaria para aproximarse máis a unha remuneración xusta polo traballo que supón esta tarefa.
€ 400
Material Minimum Optimum
Dominio e custos de mantemento do sitio web
Rexistro do nome do sitio e mantemento do espazo necesario nun servidor. Orzamento provisional para un mantemento mínimo durante 4 anos.
€ 500
Comisións de Goteo e transaccións
Porcentaxe que cobran Goteo e as entidades bancarias por realizar a campaña e tramitar os pagamentos. Para un total recaudado de 10.000 euros, a comisión de Goteo (4 %) sería de 400 euros. O máximo a pagar en comisións bancarias e de Paypal (supoñendo a venda de todas as recompensas) sería arredor de 200 euros
€ 600
Impresión do libro
Custo de facer unha tiraxe de 500 exemplares do Directorio: 260 páxinas impresas, 4/4 cores, tamaño A5 pechado. Interior con papel de 110 g. Portada con papel de 300 g mate plastificado. Encadernación cosida.
€ 3.525
Embalaxe e envío das recompensas
Custo da embalaxe e do envío das distintas recompensas. Parte do custo xa vai incluído na propia recompensa, mais engadimos un remanente por se fixer falta. Calculamos 1,5 € × 400 recompensas a entregar.
€ 600
Recompensas
Aquí está incluído o custo das recompensas adicionais facilitadas polas entidades socias de REAS Galicia. A cantidade indicada sería o equivalente ao custo aproximado de 2/3 das recompensas propostas.
€ 2.700
Ampliación da tiraxe de 500 a 1000 exemplares
No canto de facer unha tiraxe de 500 exemplares, faríase unha de 1000. O prezo total sería de 4355 euros, mais aquí só indicamos a cantidade que habería que sumar ao custo que xa supón a tiraxe mínima de 500 exemplares.
€ 830
Recompensas
Para conseguir o capital óptimo habería que vender case a totalidade das recompensas. Este custe súmase ao anterior de 2700 €, necesario para conseguir o capital mínimo.
€ 1.300
Comisións de Goteo e transaccións
Cantidade complementaria a pagar polas comisións de Goteo no caso de conseguir o capital óptimo.
€ 200
Total € 10.025 € 13.255
Necessary
Supplemental

General information

economíasREAiS es una foto fija de la situación en nuestro país en 2017-18. Confíamos en que su publicación sirva para impulsar este movimiento y las numerosas iniciativas que ya son una realidad o que aún no son más que una idea pendiente de concretar.

Nuestro sitio web [por determinar], de acceso gratuito, servirá para actualizar periódicamente esta información y, con suerte, de punto de encuentro de personas y entidades. También pretendemos que facilite al público en general el acceso a productos y servicios provenientes de la economia social y solidária, identificando aquellas entidades que huyen del ánimo de lucro y se rigen por los principios de REAS.
Además, se podrá descargar el directorio de forma gratuita en formato pdf y epub.
El libro se editará únicamente en gallego.

Main features and goals of the crowdfunding campaign

El directorio será una recopilación de las iniciativas de economía social que ya están en marcha en Galicia. Estarán agrupadas por sectores: finanzas éticas, servicios, agricultura, arquitectura, cultura... El libro contará con índices para que se puedan encontrar los proyectos por filtros (sector o lugar) y la web contará con un motor de búsqueda que también permita filtrar los contenidos. La finalidad es que las consumidoras dispongan de una herramienta que les permita hacer un consumo responsable.

Why this is important

Inicialmente el propósito es facilitar el contacto entre las distintas entidades de la economía social y solidaria (eje central de REAS tanto en Galicia como a escala estatal). Son muchas las iniciativas que están trabajando sin interactuar con otros agentes de esta economía alternativa. En segundo lugar, aunque igual de importante, se trata de que las y los consumidores sepan que existen alternativas para practicar un consumo responsable y de proximidad, con principios como la protección del medio ambiente o el respeto por las personas y el entorno siempre presentes.

Goals of the crowdfunding campaign

En línea con lo que acabamos de mencionar, hay tres metas principales:

  • Dar a conocer a REAS como entidad en la que pueden confluir todas las iniciativas de la economía solidaria.
  • Crear un espacio de interconexión entre las distintas entidades que ya están trabajando en los distintos campos.
  • Divulgar entre la ciudadanía la existencia de opciones de consumo responsable.

Team and experience

REAS Galicia está integrada en REAS Red de Redes desde que ésta se creó en 1995. Nuestro objetivo principal es redefinir el papel de la economía, poniéndola al servicio de las personas para conseguir una sociedad más justa y sostenible.
Para poner en marcha este proyecto contamos con la experiencia de las diferentes entidades socias, que sumadas permiten asumir todas las tareas necesarias: Catro Ventos Editora coordinará el trabajo y se encargará de preparar el libro (tanto en formato papel como digital) e Ítaca Software Libre asumirá el diseño del sitio web. El resto de entidades colaborarán con aspectos más puntuales: edición del vídeo de promoción de la campaña, preparación de ilustraciones, gestión de la campaña en las redes sociales, difusión...

Social commitment